Research

Een uniek onderzoek naar ondernemen in de culturele en creatieve sector.

Tilburg University is bezig met een onderzoek onder ondernemers, zelfstandigen en andere creatieven in de creatieve industrie. We onderzoeken hoe diverse aspecten zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten samenhangen. Deze aspecten willen we volgen over de loop van meerdere jaren.

Een beter inzicht in creativiteit, ondernemerschap en samenwerking in de culturele en creatieve sector is belangrijk voor de wetenschap, de overheid en voor de deelnemers in deze sector. Daarom hebben in 2015 liefst 3825 personen meegedaan aan de jaarlijkse vragenlijst.

De algemene resultaten die uit deze vragenlijst zijn voortgekomen zijn hier te vinden.

Voor alle deelnemers een persoonlijk rapport

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen iedereen helpen die op enige manier betrokken is bij de culturele en creatieve sector. Wij kunnen op basis van dit onderzoek bijvoorbeeld inzichten geven over de sector en kengetallen bekend maken waar in de toekomst beter beleid door kan worden gevormd. Daarom hebben alle deelnemers aan de vragenlijst een persoonlijk rapport van Tilburg University ontvangen, waarin hun resultaten (volledig anoniem) werden vergeleken met de resultaten van anderen in hetzelfde gebied van de sector en sector in het algemeen (klik hier voor een voorbeeld van dit persoonlijk rapport).

Volledig vertrouwelijk

Al het onderzoek wordt volledig uitgevoerd door Tilburg University en is gefinancierd door onder andere de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Vanzelfsprekend zijn alle antwoorden volledig vertrouwelijk, en aangeleverde gegevens en antwoorden worden niet gedeeld met derden. Er zijn bovendien geen commerciële of politieke, maar slechts zuiver wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Tot slot

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze vragenlijst of ons onderzoek, neem dan alstublieft contact op via survey@creatiefondernemerschaplab.nl. Wij horen graag van u!