De carrièreparadox van freelancers

Freelancers en tijdelijke opdrachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de groei van het aantal freelancers in onze maatschappij, is ook het aantal tijdelijke opdrachten aan het groeien. De meningen zijn verdeeld over of dat een goede ontwikkeling is.

Voorstanders zien in de grote flexibiliteit een meerwaarde voor organisaties, doordat freelancers kennis die ze tijdens de ene opdracht opdoen, inbrengen in de volgende organisatie waar ze werken. Daarmee vergroten ze de innovatiekracht van die organisaties. Volgens tegenstanders laat de praktijk zien dat freelancers toch vaak ingezet worden op hun specifieke kennisgebied en dat ze daarom binnen opdrachten eigenlijk weinig nieuwe kennis en kunde kunnen opdoen en daardoor minder betrokken zijn.

Carrièreparadox
De uitdaging in het werk van iedere freelancer is opdrachten te vinden waarin hij of zij niet alleen eigen kennis en kunde toe kan passen, maar ook nieuwe kennis kan ontwikkelen. Opdrachten die net iets boven je niveau liggen en waardoor je nieuwe competenties of kennis kunt ophalen. Alleen op die manier is hij of zij in staat te groeien en de uitdaging in het werk vast te houden. Daarmee lopen freelancers tegen een ‘carrièreparadox’ aan. Terwijl zij opdrachten nodig hebben waarin ze de ruimte krijgen om te leren, zijn opdrachtgevers vaak juist op zoek naar freelancers die hun kennis al op een bepaald niveau hebben en die voor de opdracht inzetten.

Verveling
Het opdoen van nieuwe kennis is niet alleen nodig om te kunnen groeien, maar heeft ook invloed hoe gemotiveerd iemand is voor de opdrachten. Je kunt je voorstellen dat een opdrachtgever die alleen vraagt en niet investeert, ook alleen de informatie krijgt waarom hij vraagt. Terwijl juist de betrokken freelancer, die dat stapje extra doet, van grote waarde is voor een bedrijf.

Voor de opdrachtgever is deze betrokkenheid nuttig, omdat er zo een echte uitwisseling van kennis plaatsvindt, waarmee een organisatie ook op langere termijn kan groeien. Voor de freelancer is het nuttig omdat daar de uitdaging ligt, en de mogelijkheid om te leren. Die uitdaging is belangrijk, wanneer die op langere termijn niet aanwezig is, ontstaat de kans op een ‘bore-out’.

Betrokkenheid
Er zijn manier om dit te voorkomen. Een van de belangrijkste zaken daarbij is betrokkenheid. Ondanks dat freelancers zich vaak presenteren als onafhankelijke ondernemers, werken ze het beste wanneer ze het gevoel hebben onderdeel te zijn van het bedrijf waarbij ze een opdracht uitvoeren. Als freelancer kun je deze betrokkenheid vergroten door ook fysiek aanwezig te zijn bij je opdrachtgever en in je onderhandelingen ook aandacht te vragen voor jouw groeimogelijkheden. Op die manier halen beide partijen het meeste uit hun samenwerking.