Niet ieder team kan een game changer voortbrengen

Wat maakt een team zo goed dat het een ‘game changer’ kan produceren, een product dat zowel onderscheidend is als door een grote groep mensen goed wordt bevonden? Het antwoord zou kunnen zitten in ‘structural folding’.

Onderzoekers Mathijs de Vaan, David Stark en Balazs Vedres onderzochten de samenstelling van succesvolle teams. Als een team een product voortbrengt dat te vernieuwend is, vindt het geen aansluiting bij het publiek. Als het product erg goed is, maar niet vernieuwend, is er vaak ook weinig commercieel succes. Het is daarom de combinatie van kwaliteit en vernieuwing die veel producenten zoeken.

De onderzoekers onderzoeken of het concept ‘structural folding’ een rol speelt bij het vormen van teams die in staat zijn game changers te creëren. Volgens hen zijn bouwstenen van een team niet de individuele leden, maar groepen van leden. Die groepen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op wie al eerder met wie heeft gewerkt. Ook kan je een team verdelen in groepen op basis van stijl van hun eerdere werk, of kijk op het werk.

Structural folding’ heeft te maken met het contact tussen leden van verschillende groepen. De theorie is dat niet de overeenkomsten, maar de verschillen van mensen die samen aan een product werken interessant zijn. Het idee hierachter is dat individuen binnen een organisatie veranderen door in contact te komen  met anderen en dat op die manier ook creatieve productie ontstaat: vanuit de interactie tussen mensen, niet door een paar goede ideeën van een paar individuen.

Verschillen
De hypothese van de onderzoekers is dat teams op creatief vlak het meest succesvol zijn als groepen binnen het team op bepaalde punten overlap hebben met andere groepen. Ze verwachten dat de effecten van ‘structural folding’ het sterkst zijn wanneer, tijdens een project, groepen die erg van elkaar verschillen met elkaar overlappen. Om die hypothese te onderzoeken, keken ze naar de ontwikkeling van videogames. Ze onderzochten de ontwikkeling 12.422 games en analyseerden de carrièrehistorie van 139.727 gameontwikkelaars.

De analyse van de onderzoekers laat zien dat de grootste kans op een creatief succes ontstaat wanneer groepen die erg verschillend zijn ‘in elkaar worden gevouwen’ (socially folded). Dat betekent niet dat er helemaal geen overeenkomsten mogen zijn, in tegendeel zelfs. Er moeten raakvlakken zijn, maar dat hoeft niet te betekenen men elkaar altijd hoeft te begrijpen of het met elkaar eens hoeft te zijn. ‘Folding’ creëert een werkbare ruimte waarin misverstanden mogen bestaan, zodat er uiteindelijk iets uit kan komen dat de makers zelf ook nog niet begrepen. De onderzoekers stellen zelfs dat misverstanden net zo belangrijk kunnen zijn als succesvolle communicatie, als het gaat om het maken van een creatief eindproduct.