Creatief Ondernemerschap

Tilburg University is bezig met een uniek onderzoek naar ondernemers, zelfstandigen en anderen in de culturele en creatieve sector. We onderzoeken hoe diverse aspecten van creatief ondernemerschap, zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten, samenhangen. De ontwikkeling van deze samenhang volgen we over de loop van meerdere jaren. Een beter inzicht in creativiteit, ondernemerschap en samenwerking in de culturele en creatieve sector is belangrijk voor de wetenschap, de overheid en voor de betrokkenen bij deze sector.

Voor het onderzoek wordt jaarlijks een grote vragenlijst naar de respondenten verzonden. In 2015 deden  in totaal meer dan 10.000 respondenten mee aan het onderzoek, in 2016 waren dat er meer dan 7500. De derde wave is door 4500 respondenten ingevuld

De algemene resultaten die uit deze vragenlijst zijn voortgekomen worden gebruikt voor verder onderzoek. In 2015 en 2016 zijn de resultaten ook in een algemeen rapport gepresenteerd. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen iedereen helpen die op enige manier betrokken is bij de culturele en creatieve sector. Wij kunnen op basis van dit onderzoek bijvoorbeeld inzichten geven over de sector en kengetallen bekend maken waar in de toekomst beter beleid door kan worden gevormd.

Volledig vertrouwelijk

Daarom hebben alle deelnemers aan de vragenlijst een persoonlijk rapport (voorbeeld) van Tilburg University ontvangen, waarin hun resultaten (volledig anoniem) werden vergeleken met de resultaten van anderen in hetzelfde gebied van de sector en sector in het algemeen.

Al het onderzoek wordt volledig uitgevoerd door Tilburg University en is gefinancierd door onder andere de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Vanzelfsprekend zijn alle antwoorden volledig vertrouwelijk, en aangeleverde gegevens en antwoorden worden niet gedeeld met derden. Er zijn bovendien geen commerciële of politieke, maar slechts zuiver wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Tot slot

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze vragenlijst of ons onderzoek, neem dan alstublieft contact op via survey@creatiefondernemerschaplab.nl. Wij horen graag van u!