Creatieve sector

Meer dan de helft van iedereen die in de creatieve sector werkt, is ooit in zijn/haar leven zelfstandig ondernemer. Daarmee is de creatieve sector de meest ondernemende sector in de economie. En met reden: als je duurzaam creatief werk blijven maken, zal je enig verstand moeten hebben van ondernemerschap. Veel creatieven voelen zich echter geen ondernemer, maar kunstenaar, muzikant, acteur, designer/vormgever, 3D-animator, of app-ontwikkelaar. Als creatieve ondernemer moet je dus werken aan een balans tussen creatie en exploitatie, vernieuwen en verdienen en tussen creatieve bevrediging en een financieel gezonde lange termijn.

Verschillende ondernemers

Er zijn veel verschillende creatieve ondernemers. Van éénpitters tot grote MKB-bedrijven, van makers tot distributeurs en van autonome kunst tot toegepaste creativiteit. Ze hebben in ieder geval een ding gemeen: ze produceren en verspreiden producten en/of diensten die zowel een economische als een culturele waarde hebben. Het creatieve product maakt creatieve ondernemers uniek.

De creatieve sector wordt vaak afgebeeld in de vorm van een cirkel. Hoe dichter je bij de kern van deze cirkel komt, hoe belangrijker organisaties (en ondernemers) de culturele waarde van hun werk vinden ten opzichte van de economische waarde. Dit wil niet zeggen dat de waarde van het culturele product aan de randen lager is, maar er wordt door bedrijven aan de rand van de sector meer aandacht besteed aan de economische waarde van deze producten.

Wat is de creatieve industrie
Afbeelding | de creatieve industrie opgedeeld in verschillende productievormen

Ecosysteem

De grote verscheidenheid van de sector maakt het soms lastig de sector te doorgronden. Financiers weten niet wat ze gaan financieren, klanten weten niet wat ze gaan ervaren en de maker weet niet wie er met het idee aan de haal gaat. Om een creatief product daadwerkelijk aan de man te brengen, hebben veel partijen een rol. Denk aan de maker, de producent, de distributeur maar ook aan agenten, financiers, overheden en belangenbehartigers. Meer dan andere ondernemers hebben creatieve ondernemers er belang bij dat het hele ecosysteem van creatieve productie goed samenwerkt.

Het Creatief Ondernemerschapslab (COL) wil een bijdrage leveren aan het ecosysteem door de kloof tussen creativiteit en ondernemerschap te verkleinen. Dat doen we door onderzoek te doen en diensten en producten te (laten) ontwikkelen.