Boukje Cnossen

Boukje Cnossen is als promovendus verbonden aan het Creatief Ondernemerschapslab. Ze doet kwalitatief onderzoek naar de organisatieprocessen die horen bij het maken van kunst. Ze studeerde cultural studies in Londen, liep stage op de kunstredactie van het NRC en schreef een jaar voor Het Parool. In Londen raakte ze geïnteresseerd in het onderzoek naar de productiekant van kunst. Voordat ze haar onderzoek bij het Lab startte, werkte ze twee jaar als onderzoeksmedewerker bij de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek deed naar de creatieve industrie. Ze schreef het boek The Volkskrant Building: Manufacturing Difference in Amsterdam’s creative city, over het Volkskrantgebouw in Amsterdam.

Binnen haar onderzoek bij het COL is ze bezig met drie hoofdcasussen: broedplaatsen, coworking spaces, en een creatief collectief. Ze kijkt bijvoorbeeld naar de rol van de fysieke ruimte en voorwerpen in een broedplaats, de politieke dimensie van dit soort broedplaatsen en de identiteit die hoort bij ondernemer-zijn. Uiteindelijk draait haar onderzoek om de vraag wat deze losse fenomenen zeggen over de manier waarop we in de toekomst arbeid zullen gaan organiseren. Na haar promotieonderzoek wil ze verder met onderzoek naar organisatieprocessen binnen de creatieve industrie, met wellicht een focus op de rol van de creatieve industrie in de stad.


Website Tilburg University
Website Boukje Cnossen
Linkedin