Pourya Darnihamedani

Pourya werkt sinds oktober bij het Creatief Ondernemerschaps Lab en sinds januari is hij full-time aanwezig. Daarvoor promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met zijn dissertatie Individual Characteristics, Contextual Factors and Entrepreneurial Behavior. Hierin droeg hij bij aan de kennis over de heterogeniteit van ondernemerschap.

Bij het COL is hij postdoconderzoeker. Hij werkt aan verschillende projecten op het gebied van creatief ondernemerschap, waarbij hij de doelen en ambities van creatief ondernemers onderzoekt. Zo is hij geïnteresseerd in hoe de behoefte aan creëren zich bij deze ondernemers verhoudt tot de behoefte aan groei van het bedrijf. Daarnaast wil hij ook graag onderzoek doen naar ondernemerschap buiten de creatieve industrie, om gebruik te maken van de grote hoeveelheid datasets waar het lab de beschikking over heeft.

Samen met andere onderzoekers van het COL is hij bezig met de derde ronde van enquêtes die worden uitgezet bij creatieve en andere ondernemers. Daarnaast is hij bij lab medeverantwoordelijk voor het projectmanagement, bijvoorbeeld het regelen van projectoverleg en het aanleveren van informatie bij het NWO. Zijn focus ligt echter bij het zelf onderzoek doen en daar wil hij zich dan ook het meeste mee bezig houden de komende tijd.


Website Erasmus Universiteit
Linkedin