Richard Haans

Richard Haans kwam bij het Creatief Ondernemerschapslab terecht via de research master Organization and Strategy, die hij volgde aan Tilburg University. Hij is promovendus, zijn dissertatie heeft de titel Novelty and usefulness in the arts and sciences: Essays on creativity and performance. In 2016 was hij gastonderzoeker aan de Universiteit van Alberta in Canada.

Zijn onderzoek richt zich op de manier waarop vernieuwing, nut en prestatie zich tot elkaar verhouden. Nut en vernieuwing zijn pijlers van creativiteit. Hij onderzoekt het effect van die creativiteit op prestatie op verschillende niveaus, binnen de creatieve industrie, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de wetenschap en in de biofarmaceutische industrie.

Belangrijke hierbij is de vraag waarom sommige ondernemingen anders zijn, hoe ze dat anders-zijn communiceren (bijvoorbeeld hoe het tot uiting komt op hun website) en waarom sommige ondernemingen beloond worden voor het anders-zijn, terwijl andere er juist op worden afgerekend.

Hij publiceerde in Strategic Management Journal, International Journal of Cultural Policy en Academy of Management Proceedings. Een ander deel van zijn onderzoek draait om de effecten die economisch succes heeft op de ondernemer. Bijvoorbeeld, wat doet het bereiken van artistieke doelen en winst met het persoonlijk geluk? Hiervoor werkt hij mee aan de derde golf van enquêtes die worden uitgezet onder ondernemers binnen en buiten de creatieve industrie.


Website Tilburg University
Website Richard Haans
Linkedin