COL-onderzoeker Anne Spanjer promoveert

Vorige maand is COL-onderzoeker Anne Spanjer gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij richtte zich tijdens haar promotie-onderzoek op ervaring. Wat is de rol daarvan in het succes van een ondernemer?

De keuzes die een ondernemer maakt, zijn veelal gebaseerd op zijn of haar eerdere werkervaring. De kennis die is opgedaan tijdens die eerdere ervaringen, is voor iedere ondernemer uniek en heeft grote invloed op het ondernemerschap. Pas recent zijn onderzoekers zich meer gaan richten op de relatie tussen vaardigheden en hoe goed iemand het doet als ondernemer. Uit eerder onderzoek bleek al dat zelfstandigen zonder personeel meer diepgaande vaardigheden nodig hebben dan werknemers, omdat ze dingen niet kunnen delegeren.

Spanjers dissertatie draagt bij aan de kennis over het leerproces van ondernemers. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende vormen van ervaring. Bijvoorbeeld ervaring met de industrie waarin iemand werkt, ervaring als ondernemer, en de diversiteit van iemands ervaring. Ook kijkt ze naar de relatie tussen ervaring en de financiële situatie van een ondernemer. Op welke manier wordt deze relatie beïnvloed door de overtuigingskracht van iemand. Ze werkt onder andere met een dataset die verkregen is bij ruim 3500 ondernemers in Nederland.

Een voorbeeld van de implicaties van de studie is dat je als ondernemer zonder personeel andere ervaring nodig hebt dan als ondernemer met personeel. Voor iemand zonder personeel is het belangrijker dat hij of zij verschillende beroepen heeft gehad, voor een ondernemer met personeel dat hij of zij in verschillende sectoren heeft gewerkt. Ook is het vooral voor iemand zonder personeel belangrijk om de vaardigheden en kennis up to date te houden.

Wil je Spanjes gehele dissertatie lezen, klik dan hier.