COL-onderzoekers in Edinburgh

Deze week waren COL-onderzoekers Boukje Cnossen en Richard Haans in Edinburgh, voor de Doctoral and early career faculty paper development workshop on creative industries. 

De workshop tijdens de conferentie is bedoeld voor promovendi en junior onderzoekers. Tijdens de workshops kregen deelnemers de kans om op elkaar papers te reageren en feedback uit te wisselen. Ook waren er mentoren die de deelnemers begeleidden en meer feedback gaven. Volgens Cnossen is dit erg nuttig, omdat tijdens veel conferenties men er niet aan toekomt diep op elkaars werk in te gaan: ‘Conferenties zijn vaak gericht op het leggen van contacten, je krijgt hooguit vragen over je powerpoint. Dat is ook nuttig, maar bij deze conferentie konden we heel gericht met ons onderzoek bezig zijn.’

Tijdens de conferentie was er ook plek voor keynote speakers, waaronder professor Davide Ravassi, die een lezing gaf over visuele methoden die helpen bij onderzoek. Met zijn keynote liet hij zien dat er parallellen bestaan tussen hoe ontwerpers denken en hoe onderzoekers denken. Cnossen en Haans bespraken op de conferentie hun onderzoek naar motivatie bij creatief ondernemers en hun onderzoek naar de manier waar ondernemers zich positioneren op hun website. Meer informatie over deze onderzoeken volgt binnenkort op deze website.