De creatieve ondernemer – wat hebben we geleerd?

Download het rapport

De afgelopen jaren hebben we een landelijk onderzoek uitgevoerd naar ondernemerschap in de creatieve industrie. We onderzochten hoe diverse aspecten van creatief ondernemerschap, zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten, samenhangen. De ontwikkeling van deze samenhang volgen we over de loop van meerdere jaren. Een beter inzicht in creativiteit, ondernemerschap en samenwerking in de culturele en creatieve sector is belangrijk voor de wetenschap, de overheid en voor de betrokkenen bij deze sector.

How to understand, navigate and survive the creative marketplace?

Conclusie
Creatieve ondernemers opereren in een dynamische en overbevolkte markt. Om te blijven bestaan moeten creatieve ondernemers enorm ondernemend zijn. De markt is immers uiterst concurrerend met slechts een paar winnaars en een lange staart van ondernemers die nauwelijks weten te overleven. Bovendien is het creatieve proces inherent onzeker; niemand kent van tevoren de eigenschappen van de markt voor een nieuw, innovatief product. Is er überhaupt vraag naar, wie wil hiervoor betalen? Wat is een goede prijs? Creatieve ondernemers investeren veel tijd en middelen in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voordat ze rendement kunnen halen. En of de vraag daadwerkelijk materialiseert is afhankelijk van vele factoren zoals de reactie van poortwachters en sociale besmettingseffecten. Bovenop is de creatieve markt zelf ook erg veranderlijk. Disruptie is de norm en de creatieve markten zijn steeds meer globaal en digitaal.

De creatieve en niet-creatieve ondernemers lijken veel op elkaar. Er zijn echter een aantal interessante verschillen die meer licht werpen op de specifieke kenmerken en uitdagingen van creatieve ondernemers. Ten eerste hebben creatieve ondernemers veel meer ambities dan niet-creatieve ondernemers. Waar de niet-creatieve ondernemer eerst en vooral streeft naar financieel succes, heeft de creatieve ondernemer een breed scala aan ambities. Het produceren van innovatief werk, artistieke vrijheid, publieke erkenning, het uitbreiden van de kunstvorm, het verdienen van geld en het betrekken van de gemeenschap zijn allemaal belangrijke ambities voor de creatieve ondernemer.

Misschien is de creatieve ondernemer te ambitieus voor zijn of haar eigen bestwil.

Gezien de kenmerken van de markt en de uitdagingen van het maken van nieuwe, originele producten, zou je kunnen zeggen dat de ideale creatieve ondernemer een T-vormig profiel heeft. Creatieve ondernemers moeten, zoals elke andere ondernemer, een verscheidenheid aan ondernemersvaardigheden bezitten, zoals leiderschap, strategisch denken, kansen herkennen, verkopen en netwerken, project- en risicomanagement. Naast al deze ondernemerskwaliteiten moet de creatieve ondernemer ook uitblinken in creatieve vaardigheden zoals creatief denkvermogen en specifieke technische vaardigheden, die passen bij het beroep dat uitgevoerd wordt. Deze uitgebreide reeks vaardigheden is nodig om de creatieve ondernemer te helpen om de paradox tussen creativiteit en commercie op te lossen.

Rapport

Deze notitie is geschreven vanuit het Creatief Ondernemerschapslab, een onderzoeksgroep binnen Tilburg University. De onderzoeksgroep is mede gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek [beursnummer 407-12-008] en de Kunstenbond. Lees hier het volledige rapport.

van de Born, Arjan (2018). The Creative Entrepreneur. How to understand, navigate and survive the creative marketplace?